Diplomatic List

AmbassadorH.E. Mr. Konstantin KLIMOVSKIY
First SecretaryMr. Denis Karmalskiy
Attache, ConsulMrs. Anastasia Sokolovskaia
AttacheMr. Alexey Pozdnyakov